Payrolling

Payrolling door Interflex; 

De oplossing voor flexibele inzet van personeel. Wanneer u als ondernemer zonder al te veel risico personeel wilt aannemen, is (overgaan gaan naar) payrolling een goed alternatief. Daarmee komt het personeel juridisch gezien in dienst van Interflex, maar behoudt u zelf de zeggenschap over uw personeel.

Payrolling werkt heel eenvoudig. U werft en selecteert zelf uw personeel en Interflex neemt deze werknemers als het ware over en stelt ze vervolgens weer ter beschikking aan u.

Voordelen van Payrolling door Interflex:

- Grotere flexibiliteit voor u als ondernemer.

- U betaalt alleen de uren die uw medewerker daadwerkelijk bij u heeft gewerkt.

- U realiseert een besparing op de loonadministratie- en accountantskosten.

- Wij zorgen voor de aan- en afmeldingen bij alle instanties (UWV), ziekmeldingen, loonbeslag, afdrachten van de werkgeverspremies, opbouwen van vakantierechten, verzorgen van de loonstrook en jaaropgave.

Verlenging proeftijd om een medewerker beter op zijn competenties te kunnen beoordelen.

- U kunt te allen tijde afscheid nemen van de kandidaat zonder (of met zeer korte) opzegtermijn en zonder ontslagvergunning.

Heeft u hulp nodig bij uitbreiding of flexibilisering van uw personeelsbestand: Interflex staat zoals altijd voor u klaar.

Terug naar overzicht

snel aan de slag bij
Interflex?

Klik hier
Website laten maken door Modual.